Martin Skancke nytt styremedlem i Klimastiftelsen

Martin Skancke (55) er valgt til nytt styremedlem i Norsk Klimastiftelse.

Martin Skancke erstatter Ingrid Stange i Norsk klimastiftelses styre.

Skancke erstatter Ingrid Stange, som har vært styremedlem i Klimastiftelsen siden 2014.

Martin Skancke har meget bred og svært omfattende kompetanse innen klima- og energifeltet, særlig innen finans, og han har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

– Klimastiftelsen gjør en viktig innsats for å fremme en kunnskapsbasert og saklig debatt om klima- og energispørsmål. Jeg ser frem til å bidra til Klimastiftelsens arbeid som styremedlem, sier Martin Skancke.

Skancke ledet det offentlig oppnevnte Klimarisikoutvalget i 2018, er styreleder i PRI (Principles for Responsible Investment), og er medlem i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

For tiden leder Martin Skancke utvalget som skal vurdere Oljefondets klimarisiko. Innstillingen kommer over sommeren – og er tema på Klimastiftelsens første #Klimafrokost i høstsemesteret.

Skancke har vært ekspedisjonssjef både i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor, og har de siste årene drevet rådgivning om etablering og drift av statseide fond (Sovereign Wealth Funds) med oppdrag blant annet for IMF, Verdensbanken og Norad i en rekke land i Afrika og Asia.

Skancke er også styremedlem i Storebrand og Norfund.

Han er siviløkonom fra NHH, er autorisert finansanalytiker, og har også utdanning fra London School of Economics samt Handelshögskolan i Stockholm – i tillegg til Forsvarets russiskkurs og mellomfag i russisk.

I henhold til Norsk klimastiftelses vedtekter utnevner styret selv sine nye medlemmer, etter en konsultasjon med stiftelsens råd og innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen er ledet av Geir Inge Lunde, med Berit Kristoffersen og Ingrid von Streng Velken som medlemmer.

I år var styreleder Birger Magnus og Kikki Kleiven på valg, ved siden av Ingrid Stange som trådte ut av styret. Magnus og Kleiven er gjenvalgt for en ny toårsperiode.

Styret i Norsk klimastiftelse består nå av følgende personer:

  • Birger Magnus (styreleder)
  • Erik Bøckmann
  • Kikki Kleiven
  • Toini Løvseth
  • Martin Skancke
  • Asgeir Tomasgard
  • Ingrid von Streng Velken