NHH og Norsk klimastiftelse i samarbeid

Norges Handelshøyskole inngår en treårig samarbeidsavtale med Norsk klimastiftelse. Det innebærer økt satsing på faktabasert formidling om klimaendringer og energiomstilling.

Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft og klimaøkonomi svært viktig. Samarbeidet med Klimastiftelsen gir NHH et nytt spillerom til å formidle all denne kunnskapen, mener NHHs rektor Øystein Thøgersen (til v.) og prorektor Linda Nøstbakken. De møtte daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen denne uken. Foto: Ingrid Aa. Johannessen, NHH

– Vi er utrolig stolt over å få NHH, en av Europas fremste handelshøyskoler, som samarbeidspartner. Ikke minst ser vi frem til å utvikle formidlingsprosjektet Tograder videre sammen med dem. Det vil komme norsk offentlighet til gode, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Samtalepartner for NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende handelshøyskoler innen økonomisk-administrative fag og driver forskning på internasjonalt toppnivå. NHH har om lag 3400 heltidsstudenter og rundt 400 ansatte.

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie, etablert i 2010.

Rektor Øystein Thøgersen og prorektor Linda Nøstbakken mener Klimastiftelsen vil bli en interessant og nyttig sparringpartner. Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft, klimaøkonomi og forvaltning av naturressurser svært viktig. 

– Samarbeidet gir NHH et nytt spillerom til å formidle all denne kunnskapen. Klimastiftelsen er anerkjent for sitt arbeid og har troverdighet i samfunnsdebatten. Vi har helt siden 2010 vært representert i Klimastiftelsens råd, sier Thøgersen.

Linda Nøstbakken er rådsmedlem i Klimastiftelsen i dag.

Thøgersen og Nøstbakken ønsker at avtalen skal komme studentene ved NHH til gode.

– Det er viktig at partnerskapet mellom NHH og Norsk klimastiftelse ikke bare blir et samarbeid mellom forskere og stiftelsen, men at det også får verdi for studentene våre, sier NHH-rektoren.

Tograder

Noe av det NHH og stiftelsen skal samarbeide om er Tograder – et formidlingsprosjekt som Klimastiftelsen etablerte i 2012. Formålet å nå bredt ut med troverdig og faktabasert kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

NHH går inn som en faglig hovedpartner i prosjektet, på linje med NTNU og Universitetet i Bergen. I mer detalj skal NHH bidra på flere områder:

  • Kunnskapsformidling: NHH inviteres til å bidra med artikler og intervjuobjekter til

tograder.no

  • Skolemagasin: Skolemagasinet 2°C skal komme ut med 1 – 1 ½ års mellomrom
  • Nettportal: Kunnskapsportalen Tograder.no skal oppdateres jevnlig gjennom hele året med artikler, ekspertintervjuer, teknologiportrett og oppdatert grafikk som supplerer skolemagasinet.
  • 2°C-konferanse for unge ledere: Klimastiftelsen og NHH skal samarbeide om en konferanse våren 2020– et skoleringsseminar for unge ledere i Norge.

Klimaøkonomi og bærekraft

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Stiftelsens kjerneoppgave er å formidle kunnskap om klimaendringenes trusler og muligheter til beslutningstakere og den brede offentlighet. I Klimastiftelsens formelle nettverk – Rådet – sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre. NHH har vært en del av Klimastiftelsens råd siden 2010.

– I tillegg skal vi sammen med NHH utvide prosjektet Tograder med nye aktiviteter, sier Michelsen.

Parallelt med samarbeidet med Klimastiftelsen, jobber NHH for å bli et såkalt miljøfyrtårn og skal, i tråd med sertifiseringsordningen, dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar.

Høyskolen skal ta miljøhensyn knyttet til anskaffelser og innkjøp – og arbeidsreiser. Når det er mulig, skal ansatte ved NHH velge telefon/videokonferanse, papirløse møter og mest miljøvennlige reisemåte. Høyskolen skal kontinuerlig forbedre kildesortering og avfallsbehandling.