Norge klarer ikke 2030-målet uten kraftig temposkifte

Utslippene i Norge går ned, men langt fra fort nok. Om utslippsreduksjonene fremover skjer i samme tempo som vi har sett de siste tre årene, vil 2030-målet om halvering av utslippene først bli nådd i 2048.

Klimaportalen tilnull.no følger med på hvordan Norge ligger an mot en halvering av utslippene i 2030 og nullutslipp i 2050

– Vi trenger betydelig høyere tempo enn vi har sett til nå. De siste tre årene er utslippene i gjennomsnitt redusert med 2,3 prosent årlig. Fortsetter denne utviklingen vil Norges utslipp i 2030 kun være 24 prosent lavere enn i 1990, sier Kirsten Å. Øystese i Norsk klimastiftelse.

Øystese er prosjektleder for tilnull.no – en ny klimaportal som åpnes i betaversjon i dag. Ved hjelp av offentlige data skal portalen vise Norges vei til nullutslipp.

Sjekk ut portalen tilnull.no

Må øke takten

Kirsten Å. Øystese, prosjektleder, Norsk klimastiftelse

– Selv om framskrivingen vår er en forenkling som ikke skiller mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp, gir den en pekepinn på hvor norsk klimainnsats står. Til syvende og sist handler klimapolitikk om å iverksette tiltak som ikke bare tar oss til 2030-målet, men som også gjør at vi kutter utslippene ned mot null innen 2050. Akkurat nå tar ikke Norge sin del av utslippskuttene som trengs for at verden skal klare dette, sier Øystese.

Hun peker på at farten må dobles.

Foreløpige tall fra SSB viser at i 2020 slapp Norge ut 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter – en nedgang på 3,4 prosent, fra året før.

– Om Norges utslipp skal være minst 50 prosent lavere i 2030 enn hva de var i 1990, må utslippene årlig reduseres med 6,5 prosent, sier Øystese.

Transportsektoren må avkarboniseres

Transportsektoren, olje- og gassektoren og industrien er de tre store utslippssektorene i Norge. Til samme står disse tre sektorene for over 80 prosent av utslippene. Siden 1990 er utslippene fra industrien redusert med over 40 prosent, mens utslippene fra transportsektoren og olje og gass er henholdsvis 24 og 62 prosent høyere i dag enn i 1990.

Vil følge med på Norges klimaomstilling 

På klimaportalen tilnull.no hentes utslippsdata automatisk fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet. Disse dataene kommer til å bli supplert med flere datasett som følger med på tempoet i Norges klimaomstilling.
– Vi vil blant annet legge til data som følger med på energiskiftet fra fossilt til fornybart, teknologiskiftet i transportsektoren, og data som viser hvordan Norge ligger an med å omstille økonomien og arbeidslivet fra å være mindre avhengig av olje- og gass, sier Øystese.

Ønsker tilbakemeldinger

Klimaportalen tilnull.no er åpen for fritt bruk med mulighet for å laste ned datagrunnlag. Målet er at portalen kan være et verktøy som brukes av alle som ønsker å følge med på Norges klimaomstilling. 

– Vi håper plattformen skal bidra til at det er lettere å følge med på hvordan Norge ligger an på vei mot en halvering av utslippene i 2030 og nullutslipp i 2050 og klimaomstillings-tempoet i alle sektorer. Denne første versjonen skal nå videreutvikles, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og forbedringsforslag, sier Øystese.