Lanserer ressursside for klimakunnskap i skolen

Norsk klimastiftelse utvider tilbudet for klimakunnskap i skolen med en ressursside for lærere og elever på videregående skole.

Med kunnskapsmagasinet 2°C og nettportalen tograder.no har Norsk klimastiftelse i flere år tilbudt forskningsbasert informasjon om klimaendringer og klimaløsninger til norske skoleelever. Nå utvides tilbudet – med en ressursside for lærere. På tograder.no/skole vil man finne skreddersydde undervisningsopplegg relatert til klima og til spesifikke kompetansemål i læreplanen.

Ved å linke fag og kompetansemål sammen med innholdet i 2°C ønsker vi å gjøre det lettere for lærere over hele landet å gi elevene sine oppdatert og troverdig klimakunnskap, sier prosjektleder Tone Bjørndal.

Klimastiftelsen har fått innspill og hjelp i utformingen av den nye ressurssiden fra Skolelaboratoriet i Realfag.

Foreløpig gjelder tilbudet for 1. trinn på videregående skoler i fagene naturfag, samfunnsfag og geografi.

Utdrag fra de nye ressurssidene – her fra geografi.

Vi har plukket ut det vi mener er klimarelevante kompetansemål. Deretter har vi tatt utgangspunkt i universelle undervisningsopplegg som kan kombineres med kompetansemålene. Vi har også foreslått ulike tema og påstander som kan flettes inn i det foreslåtte opplegget – eller i et av de andre undervisningsoppleggene. Lærerne kan altså bruke et helt ferdig opplegg, eller sette sammen et selv.

Tone Bjørndal

Har du kommentarer eller innspill? Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har tilbakemeldinger på undervisningsoppleggene eller ideer til hvordan vi kan utvikle det videre. Ta kontakt med prosjektleder Tone Bjørndal på tone.bjorndal@klimastiftelsen.no.

Ambisjonen til Norsk klimastiftelse er å øke tilbudet til flere skoletrinn etter hvert. Sidene vil også bli oppdatert når de nye læreplanene er ferdig.

Det er fortsatt mulig å bestille gratis klassesett av 2°C-magasinet til undervisningen. Det gjør du her.

Bjerknessenteret for klimaforskning, NTNU og Universitetet i Bergen er 2°C-prosjektets faglige hovedsamarbeidspartnere.