Norsk Klimastiftelse

Norsk Klimastiftelse arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan føre oss mot lavutslippssamfunnet.Norsk Klimastiftelse ble etablert i 2010 av Sparebanken Vest, Nansensenteret, Institusjonen Fritt Ord og Biskopen i Bjørgvin. Stiftelsen arbeider blant annet ut fra følgende mål: Å være pådriver for å få utviklet og tatt i bruk ny …

Norsk Klimastiftelse arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan føre oss mot lavutslippssamfunnet.Norsk Klimastiftelse ble etablert i 2010 av Sparebanken Vest, Nansensenteret, Institusjonen Fritt Ord og Biskopen i Bjørgvin. Stiftelsen arbeider blant annet ut fra følgende mål:

  • Å være pådriver for å få utviklet og tatt i bruk ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser.
  • Å legge til rette for at veien til suksess for bedrifter som satser på klimavennlig teknologi blir lettere og kortere.
  • Å bli en viktig stemme i norsk klima- og energidebatt med troverdighet og høy gjennomslagskraft i norsk opinion.
  • Å være møteplass for næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter.

Finansiering

Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, har bidratt med betydelige økonomiske midler til forskning på klimafeltet, og har blant annet finansiert et eget klimaprofessorat ved NHH. Banken har også finansiert Norsk Klimastiftelse i oppstartsfasen.