NORSUS inn i Klimastiftelsens Råd

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning – tidligere Østfoldforskning – er tatt opp som nytt medlem i Klimastiftelsens Råd. Forskningssjef Hanne Lerche Raadal møter i Rådet på vegne av NORSUS.

NORSUS – representert ved forskningssjef Hanne Lerche Raadal – er tatt opp som medlem av Klimastiftelsens Råd. – NORSUS byr på utstrakt kompetanse om blant annet sirkulærøkonomi og bærekraft, kunnskap som bør inn i all samfunnsplanlegging. Vi er svært glade for å få dette perspektivet sterkere inn i Rådet vårt, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftese.

– NORSUS har fulgt Klimastiftelsen over flere år, og er imponert over det viktige arbeidet og all formidlingsaktiviteten som drives av stiftelsen. Vi er stolte over å bli medlem av rådet og håper og tror vi kan bidra med vår kompetanse og forskning inn i stiftelsens arbeid.

– NORSUS har arbeidet med sirkulærøkonomi i 30 år – lenge før begrepet fantes – og ivrer for bedre bruk av ressurser, fra produktnivå til et overordnet samfunnsnivå. I NORSUS forsker vi på miljø- og ressurseffektivitet ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA). Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst, noe som bidrar til å bevege samfunnet i en bærekraftig retning, sier Hanne Lerche Raadal.

NORSUS har største aktivitet innenfor forskning på miljø- og ressurseffektivitet, men jobber i økende grad med helhetlige bærekraftsanalyser som omfatter sosiale og økonomiske faktorer. Gjennom de mange prosjektene samarbeider NORSUS med mange av Norges mest innovative og fremtidsrettede virksomheter innenfor en rekke sektorer.

Nytt Rådsmedlem Hanne Lerche Raadal er forskningssjef og ansvarlig for koordinering av de ulike forskningstemaene, samtidig som hun deltar i relevante forskerprosjekter så mye som mulig. Hun er utdannet sivilingeniør på NTNU, og har en PhD fra NMBU innen klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon og hvordan dette kan spores til bruk i miljødokumentasjon.

–Vi er glade for at NORSUS nå er medlem i vårt Råd. I strevet med å få fart på energiomstillingen og nå klimamålene er det helt avgjørende at vi på alle nivåer i samfunnet tenker nytt rundt bruk av ressurser. NORSUS byr på utstrakt kompetanse om sirkulærøkonomi og bærekraft, kunnskap som bør inn i all samfunnsplanlegging. Vi er svært glade for å få dette perspektivet sterkere inn i Rådet vårt, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftese.

Klimastiftesens Råd har en rådgivende funksjon. Følgende 24 institusjoner og selskaper er med i Rådet:

Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Kommunalbanken, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, BKK, Vestland fylkeskommune og NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning.