Ny rapport: Gass til varme og industri

Ny rapport om bruk av gass til oppvarming og industri i Europa, skrevet av Karen Sund: Ordskiftet handler ofte om gassens rolle i kraftproduksjon, men den største bruken av gass i de fleste EU-land skjer innen oppvarming og industri.

Den viktigste bruken av gass i de fleste EU-land er til oppvarming og industri. Derfor er utviklingen i disse sektorene viktig for den fremtidige etterspørselen etter gass – både fra Norge og andre eksportland.

Det er mye diskusjon rundt marked for norsk gass, og om denne gassen gjør EU grønnere. Debatten kretser ofte rundt gassens rolle i kraftproduksjon, men andre sektorer er også viktige. Derfor har Klimastiftelsen invitert Karen Sund/Sund Energy til å skrive et notat om gassens rolle i oppvarming og industri.

Klimastiftelsen er opptatt av at gass er et underdekket felt i det norske ordskiftet. Høsten 2018 ga Norsk klimastiftelse og Frekk Forlag ut Tord Hustveits bok «Er norsk gass broen til nullutslippssamfunnet?» Den handler primært om gass til kraftproduksjon. Innholdet i Karen Sunds notat er ment å komplettere innholdet i denne boken.