Ny rapport: Hva vil vi med Statoil?

Klimastiftelsens nye rapport tar for seg Statoils veivalg fremover. Bør selskapet forbli i det fossile eller søke seg mot karbonfrie inntekter?

Klimastiftelsens nye rapport tar for seg Statoils veivalg fremover. Bør selskapet forbli i det fossile eller søke seg mot karbonfrie inntekter?  Hvilke possisjoner skal den norske staten som majoritetsaksjonær innta?

HvaVilViMedStatoil_640x900
Last ned Klimastiftelsens rapport 1/2015: Hva vil vi med Statoil?

Last ned: Hva vil vi med Statoil? (pdf)

Foruten artikler fra ulike bidragsytere inneholder rapporten også svarene som Klimastiftelsens ekspertpanel har gitt på en rekke spørsmål om Statoil og Statoils virksomhet. Ekspertpanelet har bestått av 48 personer med bakgrunn fra finans, øvrig næringsliv, energi (både olje- og kraft), organisasjonsliv og forskning.

Bli med på #klimafrokost om Statoil

Tirsdag 20. januar kl. 08.00 – 10.00 arrangerer Norsk Klimastiftelse #klimafrokost på Grand Hotel i Oslo.

Gå til arrangementssiden for mer informasjon og påmeldingsskjema.