Ny utgave av 2°C

Her er årets utgave av 2°C – med status fra klimavitenskapen. Hovedtema i år er vann.

Vann er hovedtema for 2014-utgaven av klimamagasinet 2°C. 

Få innsikt i sammenhenger som gjør at havet stiger mer i det sørvestlige Stillehavet enn andre steder, hvorfor vi kan vente oss mer ekstremnedbør, og hvilke konsekvenser issmelting i Arktis og Grønland kan få. I dette nummeret svarer en klimaforsker på påstanden om en ”pause” i den globale oppvarmingen, du får status for globale klimagassutslipp og klodens karbonbudsjett, og du kan lese hva professor Terje Tvedt mener om vannets betydning for makt og konflikter i verden.

Last ned magasinet og besøk nettstedet tograder.no.

2C utgave2 2014 - web banners-12