Ny utgave av <2°C: Hvordan får vi opp farten?

2019-utgaven av <2°C kan nå lastes ned fra våre nettsider. Magasinet gir oppdatert kunnskap om klimaendringene og klimaløsningene – tilpasset alle som vil lære mer om vår tids største utfordring.

Årets utgave av <2°C er nå tilgjengelig. Magasinet gir oppdatert kunnskap om klimaendringene og klimaløsningene vi trenger for å øke farten i omstillingen. <2°C kan lastes ned gratis av alle. Lærere kan bestille gratis klassesett.

– Klimaendringene truer verden som vi kjenner den. Vi har noen tiår på å skape et samfunn uten klimagassutslipp, dersom målet om å begrense oppvarmingen til «godt under» to grader skal kunne nås, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

«Hvordan får vi opp farten?» er tittelen på årets <2°C. Gjennom ekspertintervjuer med forskere, artikler og infografikk blir det i første halvdel av magasinet gjort ettertrykkelig klart at utslippene må i null på 30 år. Dette kan vi få til, selv om omstillingen i dag går for tregt. Hvordan det kan gjøres, og hvordan vi får opp farten, er temaet for andre halvdel. Vi kaller det for «operasjon nullutslipp» – der vi ser på hvordan ulike sektorer bidrar i dag og kan bidra i fremtiden.

LAST NED <2°C (PDF)

Formålet med <2°C er å spre troverdig kunnskap om både klimaproblemet og klimaløsningene til et bredt publikum. Klimastiftelsen er ansvarlig utgiver, mens Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU og Universitetet i Bergen er prosjektets faglige samarbeidspartnere. Årets magasin har et opplag på 44 000 eksemplarer.

I 2019 har magasinet fått ny logo: <2°C.

– Vi har valgt å beholde det originale navnet fra 2012 til denne 8. utgaven, men endrer logoen noe for å synliggjøre at målet ikke lenger er å begrense oppvarmingen 2°C, men «godt under» 2°C. Det siste året har vi lært at forskjellen på 1,5°C og 2°C er betydelig, forklarer ansvarlig redaktør Anders Bjartnes.

Klimakunnskap i skolen

<2°C er særlig relevant for undervisning på videregående, men også slutten av ungdomsskolen vil kunne ha glede av magasinet. Lærere kan bestille gratis klassesett via tograder.no.

På tograder.no finner lærerne flere ressurser som er relevant for undervisningen.

– Vi sitter på en stor mengde ressurser i <2°C-prosjektet, og dette vil vi gjøre lettere tilgjengelig. Derfor har vi lansert ressurssiden <2°C Skole – hvor lærere finner artikler, ekspertintervjuer, tips til undervisningsopplegg, tematiske faktasider og grafikk, sier Michelsen.

Det er støtte fra Statkraft, KLP, PwC, Umoe og Tekna som gjør det mulig for Norsk klimastiftelse å tilby gratis klassesett av <2°C.

Klimakunnskap i bedrifter

<2°C passer også for alle som bare ønsker pålitelig informasjon om det viktigste spørsmålet i vår tid. Virksomheter som ønsker å kjøpe magasinet til ansatte, kunder eller nettverk kan gjøre det via dette skjemaet.

– Klimakrisen rykker nærmere i høy hastighet. Det er dagens unge som virkelig vil merke konsekvensene av valgene generasjonene før dem har tatt. Vi kan fortsatt dempe de mest katastrofale klimaendringene. Men vi må vite hva som skjer for å vite hva vi må gjøre. Og viktigst; gjøre det, fastslår Michelsen.

Les mer på tograder.no.

Dette er noen av spørsmålene som tas opp i årets <2°C:

  • Hva er det egentlig som gir oss klimaet vi har på jorden? Og hvordan vet vi at det er nettopp CO2 som er den store synderen?
  • Hvordan merker vi at kloden allerede er 1 °C varmere?
  • Hva betyr det at is på Grønland og i Antarktis smelter raskere enn antatt?
  • Hvordan må vi tilpasse oss klimaendringene?
  • Hva skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader?
  • Hvor langt har vi igjen før all strøm er fornybar?