Nye representanter i Klimastiftelsens Råd

Tre av institusjonene som er medlemmer av Rådet til Norsk klimastiftelse bytter ut sine representanter.

1

Norges Handelshøgskole (NHH) erstatter prorektor Linda Nøstbakken med Malin Arve, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Vestlandsforskning erstatter forsker Ragnhild Freng Dale med forsker Karen Richardsen Moberg. Fridtjof Nansens Institutt (FNI) erstatter tidligere direktør Geir Hønneland med forsker Torbjørg Jevnaker.     

Malin Arve har arbeidet ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH siden 2015. Hennes forskning fokuserer på temaer som insentivproblemer og kontraktsrelasjoner. Arve har hele sin høyere utdanning fra Frankrike. I 2011 disputerte hun ved Toulouse School of Economics og før hun flyttet til Bergen jobbet hun på Universitetet i Mannheim i Tyskland.

Karen Richardsen Moberg har arbeidet som forsker III på Vestlandsforsking siden 2015, med spørsmål knyttet til blant annet bærekraftig omstilling, forbruk og arealbruk. Moberg tok sin mastergrad i 2014 i miljø og utvikling ved The London School of Economics and Political Science og er nå i gang med sin Ph.d. ved Vestlandsforskning og NMBU.

Torbjørg Jevnaker har arbeidet ved FNI siden 2012 der hun forsker på europeisk energi- og klimapolitikk. Jevnaker er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og hadde en stipendiatstilling samme sted i perioden 2016-2020*. Jevnaker er i sluttspurten på sin Ph.d. om EU-byråer og interessegrupper, med særlig fokus på EUs energiforvaltning.

Klimastiftesens Råd har en rådgivende funksjon. Følgende 23 institusjoner og selskaper er med i Rådet:

BKK, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Kommunalbanken, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune.

Neste rådsmøte går av stabelen 10. september 2020.