Nytt kunnskapshefte om lokal klimarisiko

«Klimarisiko. Hva kan du gjøre i sin kommune?» er et nytt hefte som gir en kort og konkret introduksjon til temaet lokal klimarisiko.

I 2030 skal vi i Norge og Europa slippe ut mye mindre CO2 enn i dag. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU-nivå – fatte en rekke vedtak som kan få konsekvenser for hva som er tillatt. Faren for feilinvesteringer er stor, strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må vrakes før tiden. Det kan bli dyrt. Mange kommuner vil også merke at det kan koste dyrt når selve klimaet endres. Hvem skal betale?

Å vurdere ulike former for klimarisiko er nødvendig når kommunene skal fatte beslutninger. Derfor har Kommunalbanken, CICERO Senter for klimaforskning og Norsk klimastiftelse gått sammen om prosjektet Klimarisiko og kommunene der formålet er å dele kunnskap som kan være nyttig for folkevalgte og ansatte i kommunene i hele landet. Vi håper dette heftet kan føre til at flere kommuner får temaet på bordet i nær fremtid.

Om du vil bestille papirutgaven til deg selv eller til utdeling blant folkevalgte, til partier eller i administrasjonen – send en epost med navn, adresse og antallet du ønsker til annejortveit@klimastiftelsen.no.

Én kommentar til “Nytt kunnskapshefte om lokal klimarisiko”

Det er stengt for kommentarer.