Nytt notat: Ammoniakk kan kutte store utslipp i skipsfart

Grønn ammoniakk – produsert helt uten klimagassutslipp – kan erstatte bunkersolje og kutte store utslipp i skipsfarten.

Norske bilferger er godt i gang med teknologiskiftet fra diesel til batteri. Hurtigbåtene står for tur. Men når skipsfarten skal bli utslippsfri, er den store utfordringen å finne utslippsfrie alternativer til fossilt drivstoff som også er egnet for store skip som går i internasjonal trafikk.

Ammoniakk mest lovende alternativ

Til tross for at det i dag ikke er et eneste skip i verden som går på ammoniakk, er det de siste to-tre årene publisert en rekke rapporter som konkluderer med at ammoniakk kan være det mest lovende utslippsfrie alternativet til fossilt drivstoff. Det er fire grunner til dette:

  • Ammoniakk kan produseres karbonfritt
  • Ammoniakk kan enkelt lagres og transporteres
  • Ammoniakk har høyere energitetthet enn andre karbonfrie alternativer
  • Rimeligere strøm vil gjøre karbonfri ammoniakk billigere

Nå begynner konkrete prosjekter å ta form. I 2024 kan Eidesviks Viking Energy bli verdens første offshore supplyskip som går på grønn ammoniakk. Color Line deltar i en pilotstudie hvor det undersøkes om Oslo-Kiel-fergen Color Fantasy kan gå på ammoniakk. Og MISC, Samsung Heavy Industries, Lloyd’s Register og MAN Energy Solutions har inngått en avtale om et felles samarbeidsprosjekt for å utvikle et ammoniakkdrevet tankskip.

I 2024 kan Eidesvik Offshores Viking Energy bli verdens første offshore supplyfartøy som går på grønn ammoniakk. Foto: Eidesvik Offshore

En mulighet for Norge

For Norge er grønn ammoniakk interessant at tre grunner: Vår strømproduksjon er tilnærmet 100 prosent fornybar, vi produserer ammoniakk til bruk i gjødselindustrien, og vi er en ledende skipsfartsnasjon. Vi kan bruke vår utslippsfrie strøm til å produsere grønn ammoniakk og levere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Grønn ammoniakk til bruk i skipsfart kan både kutte utslipp og samtidig skape arbeidsplasser og eksportinntekter.

I notatet Ammoniakk kan kutte store utslipp i skipsfart kan du lese om:

  • Skipsfartens klimaproblem
  • Ammoniakk kan være best av de «dårlige» drivstoffene
  • «Grå» «blå» og «grønn» ammoniakk
  • Grønn ammoniakk krever mye grønn energi
  • Ammoniakk kan brukes både i forbrenningsmotor og i brenselceller