Nytt notat om koronakrisen og oljesektoren

Krisepakkene må bidra til å skape vekst i de grønne delene av økonomien, og ikke til å gjøre Norge enda mer avhengig av fossil energi.

Oljenæringen driver for tiden en intens kampanje for å få til endringer i oljeskatteregimet. For oss i Norsk klimastiftelse er det viktig å bringe frem motforestillinger og argumenter som gir politikerne et bedre og bredere beslutningsgrunnlag i denne saken enn oljenæringens kravliste representerer.

Derfor gir vi nå ut dette notatet.

I dette videoinnslaget med Anne Jortveit og Anders Bjartnes drøftes hovedpunktene i notatet.

I notatet, som er skrevet av redaktør Anders Bjartnes, drøftes blant annet:

  • Er det klok politikk å gi en generell lettelse til oljeselskapene?
  • Hva vil være virkningene av å gjennomføre forslaget fra Norsk olje og gass?
  • Hvilke krav bør stilles til saksbehandling når beslutninger med stor rekkevidde skal fattes?
  • Finnes det alternative tiltak som kan støtte leverandørindustrien?

Norge blir trolig sterkere rammet av koronakrisen enn i mange av våre naboland, fordi effektene av oljeprisfallet kommer på toppen. Å gjøre Norge mindre oljeavhengig har vært et omforent politisk mål i mange år. Derfor er det viktig at krisepakkene som utformes her i landet bidrar til å skape vekst i de grønne delene av økonomien, og ikke til å gjøre oss enda mer avhengig av fossil energi.