Nytt samarbeidsprosjekt: Kommunenes rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet

KBN, Den norske stats kommunalbank og Norsk klimastiftelse går sammen om å arbeide frem og spre kunnskap om kommunenes rolle i energiomstillingen – med vekt på investeringer for energieffektivisering.

Norge har som mål å kutte utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030. Store deler av kuttene må skje i alle landets 356 kommuner. Kommunenes avgjørende rolle og ansvar for overgangen til nullutslipp i 2050, og for å nå 2030-målet, er hovedtema for et nytt samarbeidsprosjekt mellom KBN og Norsk klimastiftelse.

Bygg og infrastruktur må klimatilpasses

Det meste kommunene bygger de neste par årene skal stå til lenge etter at verden skal ha nådd målet om nullutslipp. Det som kommunene investerer i dag – av bygg og infrastruktur – må derfor stå seg også i et lavutslippssamfunn. 2030-målene og 2050-målene angår dermed i aller høyeste grad også kommunene. Som sektorens største långiver er vi opptatte av at klimamålene reflekteres i dagens investeringsbeslutninger, sier Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN. KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til kommunesektorens investeringer i blant annet energieffektivisering og fornybar energi..

Energieffektivisering og solenergi

Noe av det kommunene kan bidra med for at Norge skal nå klimamålene, er å bli gode på energieffektivisering og bli en betydelig produsent av fornybar energi i egenskap av å være eiere av store bygg.

– Elektrifisering er kjernen i den energiomstillingen vi står overfor. Dermed trengs det mye mer fornybar kraft. Et effektivt bidrag fra kommunenes side vil være om de går i gang med storstilt energieffektivisering, samtidig som de øker produksjonen av strøm fra eksempel solcelleanlegg på kommunale bygg, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

– Vi gleder oss til å samarbeide med KBN om å få fram hva kommunene kan bidra med for å nå Norges klimamål. Det første temaet vi skal jobbe med er smart rehabilitering, etterisolering, vedlikehold og utvikling av bygg. De siste månedenes strømpris har vist oss at dette også kan være en god investering, sier Jortveit.

KBN og Klimastiftelsen vil før nyttår invitere til webinarer om energieffektivisering i kommunene. webinarene retter seg mot lokale politikere og kommunal forvaltning samt lokalt næringsliv. De to første webinarene sendes torsdag 25. november og torsdag 2. desember.

Klimarisiko

Partene vil også fortsette med å løfte tema knyttet til lokal klimarisiko. Det tre siste årene har KBN, CICERO Senter for klimaforskning og Norsk klimastiftelse samarbeidet om dette temaet. På nettsides klimarisiko.kbn.com kan alle kommuner i Norge lese om sin egen kommunes klimarisiko og hva som er deres største utslippskilder. På Klimastiftelsens nettside klimarisiko.org publisere stoff og rapporter om ulike former for klimarisiko. Partene ga ut heftet Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune? i 2019.    

Samarbeidsavtalen varer i tre år og skal også rette seg spesielt mot de nye kommunestyrene som velges i 2023.