Nytt temanotat: Batterier som klimaløsning

Batterier er en av kjerneteknologiene i energiovergangen vi står overfor. Veksten i batterimarkedet spås å bli enorm. Kan Norge etablere seg som en industriell batterinasjon?

Vi har i alle fall de beste forutsetningene. Vi har en høyt utdannet befolkning, vi har tilgang til ren, fornybar kraft, vi har erfaring fra prosessindustri og

Siden 2012 har magasinet <2°C kommet ut omtrent en gang i året med «siste nytt» om klimaendringene og energiomstillingen. I fjor utvidet vi <2°C-porteføljen med et nytt og enklere format vi kaller temanotat der vi presenterer ett bestemt tema eller problemstilling. Send gjerne innspill til tema du vil vi skal ta opp.

nærhet til store batterimarkeder i Europa. Vi har allerede verdensledende produsenter av batteripakker til maritim sektor i Norge. Og nå kommer battericelleproduksjonen: Flere aktører har store planer.

I dette notatet snakker vi med sentrale forskere på batterifeltet i Norge, og hører med energianalytikere fra både BloombergNEF og Carbon Tracker om fremtidens batteriindustri. Vi snakker med en av spydspissene i norsk batterinæring – Corvus Energy – om hvorfor de har valgt å legge produksjonen til Norge.

Ikke minst ser vi på hvordan batterier blir brukt i dag og vil brukes i fremtiden. Elbil- og elfergenasjonen Norge har allerede mange batterier i kjøretøy og på fartøy. Men nå kommer også de store, stasjonære batteriene, tilknyttet industri, kraftprodusenter og til og med i husholdninger.

Fremtiden er elektrisk. Kanskje vil den også kjøre på norske batterier.