Nytt temanotat: Energieffektivisering som klimaløsning

Energieffektivisering er en bortimot konfliktfri måte å kutte utslipp på. Likevel er vi svært langt fra å utnytte potensialet til det fulle.

Siden høsten 2020 har Klimastiftelsen utgitt <2°C-temanotater. I disse presenterer vi fakta og forskning om et tema eller en problemstilling vi mener er viktig for å forstå klimautfordringene og hvordan vi kan løse dem. Dette notatet er det niende i rekken.
Send oss gjerne innspill til tema du vil vi skal ta opp.

Det er bruken av fossil energi som er den største kilden til klimagassutslipp i dag. Å endre energibruken – fra fossil til fornybar – er derfor avgjørende for å stanse den globale oppvarmingen. Men det er ikke det eneste vi må gjøre.

I vårt nye temanotat viser vi hvordan energieffektivisering kan være helt avgjørende for å nå klimamålene.

Energieffektivisering handler om å bruke mindre energi på de tjenestene vi trenger, enten det er i industrien eller i hjemmene våre. Vi må begrense bruken av energien uten at vi samtidig begrenser nytten vi har av den.

Vi vet hvordan dette kan gjøres, men vi har ennå ikke klart å ta ut hele potensialet som energieffektivisering representerer.

I notatet vårt får du nærmere innblikk i hvor viktig energieffektivisering er og hvorfor det er et så godt våpen i klimakampen. Vi utforsker også hva som hindrer oss i å utnytte det fullt ut.

Bidragsytere:

  • Lars Even Egner, forsker ved NTNU
  • Håvar Haarstad, professor ved UIB og senterleder ved Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
  • Synne Krekling Lien, forsker ved SINTEF
  • Ingrid Helene Magnussen, senioringeniør og fagansvarlig hos NVE
  • Petter E. Røkke, forskningssjef ved SINTEF
  • Øyvind Leistad, markedsdirektør, Enova