Nytt temanotat: Hvert tonn teller

FNs klimapanels siste delrapport kom 9. august. I vårt nyeste temanotat går vi gjennom noen av hovedlinjene fra den 4000 sider lange rapporten.

Siden 2012 har magasinet <2°C kommet ut omtrent en gang i året med «siste nytt» om klimaendringene og energiomstillingen. I fjor utvidet vi <2°C-porteføljen med et nytt og enklere format vi kaller temanotat der vi presenterer ett bestemt tema eller problemstilling. Send gjerne innspill til tema du vil vi skal ta opp.

Rapportene fra klimapanelet er som regel svært omfattende, og denne er på ingen måte noe unntak: 234 forfattere gått gjennom over 14 000 studier for å finne ut hva som er klimaets tilstand akkurat nå, og hvor vi er på vei. Dette er et dypdykk i all klimaforskning som har blitt produsert de siste årene. Den inneholder derfor ingen overraskelser, men det tegner seg et stadig mer entydig bilde: Klimaendringene er her nå, den globale oppvarmingen er menneskeskapt, vi er på vei i feil retning, men utviklingen kan bremses og kanskje til og med snus hvis vi handler raskt og målrettet.

Det er den økte konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren som er hovedårsaken til oppvarmingen. Og den konsentrasjonen har ikke vært høyere på minst to millioner år. Og den øker fortsatt raskt. Mange av endringene vi ser som resultat av dette, har vi ikke sett liknende til på flere tusen år.

Og så langt snakker vi bare om det vi observerer. Som er det modellene har forutsett lenge, som flere forskere sier til oss i temanotatet. Hvilken vei vi går herfra, handler om hvor ambisiøs politikk vi velger å føre. Forskningen Klimapanelet har gått gjennom viser at konsekvensene kan bli enorme hvis vi velger å være for forsiktige i politikken.

I temanotatet intervjuer vi forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning og CICERO Senter for klimaforskning, Norges to fremste klimaforskningsmiljø, og går gjennom hovedlinjer fra rapporten som kom 9. august. Temanotatet gir en enkel innføring i innholdet i Klimapanelets rapport, som vil danne et viktig bakteppe før klimaforhandlingene i Glasgow senere i høst. Den er også den første av tre delrapporter før den neste store synteserapporten kommer neste år.

Klikk på lenken ved siden av for å lese rapporten, eller klikk her for å laste ned PDF.