Klimapartner-lansering

Onsdag 4.juni blir det offisiell lansering av Klimapartnere Hordaland. 14 virksomheter som samlet representerer over 35 000 ansatte er med fra starten. Klimapatnere Hordaland blir med det Norges største privat-offentlige nettverk for systematisk klimasamarbeid

Lanseringen 4.juni er åpen for alle:

Tid: kl. 10:00-12:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen

Det blir åpningstale ved byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen. I tillegg serveres oppdateringer fra klimavitenskapen, informasjon om bakgrunn og mål for Klimapartnere Hordaland og presentasjon av noen av virksomhetene som er med. Programmet avsluttes med en høytidelig signeringsseremoni.

Følgende virksomheter er med fra start:

Asplan Viak, Atea, Auto 23, Bergen Energi, Bergen Kommune, BIR, BKK, Emisoft, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen, Hordaland Fylkeskommune, Grand Hotel Terminus, Sparebanken Vest og Universitetet i Bergen.

På lanseringen vil virksomhetene være representert ved ledelsen.

For mer informasjon om arrangementet, se program.
Mer informasjon om nettverket finnes her og i nyhetssak fra oppstartsmøtet.

Hjertelig velkommen!

Helene Frimannslund
Prosjektleder for Klimapartnere Hordaland
Mobil: 99087700

Offisiell lansering KPH