Ønsker tips: Finansiell risiko!

Norsk Klimastiftelse gjennomfører prosjektet «Klima som finansiell risiko». Har du tips til folk med kunnskap om emnet eller problemstillinger vi bør drøfte?

KLIMA ER RISIKO: Denne våren skal Norsk Klimastiftelse gi ut en rapport om finansiell klimarisiko, finansiert av Finansmarkedsfondet. Vi skal også arrangere fire åpner møter om temaet – i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Foto: Marianne Thyssen/Wikimedia Commons

Det er Finansmarkedsfondet som har gitt oss støtte til dette informasjonsprosjektet som går av stabelen i 2017.

Vi arbeider for tiden med en rapport og en artikkelserie om emnet og vil svært gjerne ha tips om problemstillinger som bør belyses, arbeider som er gjort om emnet i inn- og utland og om personer som har kunnskaper om ulike sider av saken. Send svært gjerne en epost til prosjektleder Anne Jortveit  på e-post eller kontakt telefon 97671822.

Redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, publiserte før jul artikkelen «Klima som økonomisk risiko» som beskriverhvordan klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunnog økonomi. Mange sektorer vil bli drastisk berørt.

I samarbeid med CICERO Climate Finance og Finans Norge vil vi holde åpne arrangementer om teamet i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo i april, mai, juni og august.

Referansegruppe for prosjektet er Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP, Nils A. Røkke, direktør for bærekraft, SINTEF, Kjetil Lund, direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft og Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.