Ønsker tips: Finansiell risiko!

Klimastiftelsen har «Klima som finansiell risiko» på agendaen. Har du tips til folk med kunnskap om emnet eller problemstillinger vi bør drøfte?

Norsk Klimastiftelse gjennomfører prosjektet «Klima som finansiell risiko». Har du tips til folk med kunnskap om emnet eller problemstillinger vi bør drøfte?

KLIMA ER RISIKO: Denne våren skal Norsk Klimastiftelse gi ut en rapport om finansiell klimarisiko, finansiert av Finansmarkedsfondet. Vi skal også arrangere fire åpner møter om temaet – i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Foto: Marianne Thyssen/Wikimedia Commons

Det er Finansmarkedsfondet som har gitt oss støtte til dette informasjonsprosjektet som går av stabelen i 2017.

Vi arbeider for tiden med en rapport og en artikkelserie om emnet og vil svært gjerne ha tips om problemstillinger som bør belyses, arbeider som er gjort om emnet i inn- og utland og om personer som har kunnskaper om ulike sider av saken. Send svært gjerne en epost til prosjektleder Anne Jortveit  på e-post eller kontakt telefon 97671822.

Redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, publiserte før jul artikkelen “Klima som økonomisk risiko” som beskriverhvordan klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunnog økonomi. Mange sektorer vil bli drastisk berørt.

I samarbeid med CICERO Climate Finance og Finans Norge vil vi holde åpne arrangementer om teamet i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo i april, mai, juni og august.

Referansegruppe for prosjektet er Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP, Nils A. Røkke, direktør for bærekraft, SINTEF, Kjetil Lund, direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft og Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.