Opptak av åpent møte om Klimarisikoutvalgets anbefalinger

Tirsdag 13. oktober inviterte WWF, Civita, Norsk klimastiftelse og Sparebanken Vest til et åpent diskusjonsmøte om Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger. Se opptak av møtet her.

Hovedinnleder på møtet var utvalgsleder Vidar Helgesen(Helgesen er spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Han har ledet det uavhengige Klimaomstillingsutvalget sammen med Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV.) 

I samtalepanelene deltok blant andre Dag Rune Olsen (rektor ved UiB)Johannes Magnus (Bergen Næringsråd) samt tre av Klimaomstillingsutvalgets øvrige medlemmer: Geir Inge Lunde (prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet)Siren Sundland (konserndirektør i Sparebanken Vest) og Harald Schelderup (konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen).  

Du kan laste ned presentasjonen til Vidar Helgesen her.