Opptak fra arrangementet Klimarisiko – finans og børs

Se opptak fra hele arrangementet der vi lanserte rapporten «Klimarisiko – finans og børs».

Denne kvelden arrangerte Finans Norge, Finansforbundet og Klimastiftelse kunnskapsdeling med følgende innledere og deltagere i samtalepanelet: Kjetil B. Alstadheim (DN), Anders Bjartnes (Energi og Klima), Lars‐Henrik Michelsen (Norsk klimastiftelse), Kaj‐Martin Georgsen (DNB), Heidi Finskas (KLP), Jan Erik Fåne (Finans Norge), Sverre Alvik (DNVGL), Nanna Ringstad, spesialrådgiver i (Finansforbundet) og Maria Gjølberg (The Governance Group). Møteleder var Anne Jortveit (Norsk klimastiftelse). Du kan se hele arrangementet her: