Opptak av #Klimakvarteret 30.03.2020

Professor Helge Drange ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning tar for seg viktigste mytene om menneskeskapte klimaendringer.

Norsk klimastiftelse inviterte til webinar om klimamyter. Professor Helge Drange ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning tok for seg viktigste mytene om menneskeskapte klimaendringer. Alt sammen innenfor en tidsramme på et kvarter.

Underveis i webinaret kom det flere gode spørsmål. Helge Drange svarer utfyllende på disse og andre spørsmål i denne artikkelen.

Se opptak av webinaret her:

Her kan du laste ned presentasjonen til Helge Drange.

Her er videoen som viser utviklingen av global temperatur siden 1880: