Presentasjoner og video fra #Klimafrokost 29.03.2019

Last ned presentasjoner og se video fra Klimafrokost om teknologi og politikk for en grønn skipsfart.

Utslippene fra internasjonal skipsfart er årlig på rundt 1 milliarder tonn CO2, eller 2 – 3 prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke med 50 – 250 prosent mot 2050. Denne trenden vil FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) snu. Innen 2050 skal utslippene halveres. Hvordan skal vi få til dette?

Dette var temaet da vi holdt #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo, fredag 29. mars 2019. Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra møtet.

Se opptak fra møtet eller last ned presentasjonene nedenfor.

Skipsfartens Paris‐avtale: Visjon om en verdensflåte uten utslipp

Sveinung Oftedal, fagdirektør Klima‐ og miljødepartementet og leder av IMO‐forhandlingene


Internasjonal skipsfart i dag: Hva betyr klimavisjonen for en næring som ingen land har ansvar for utslippene fra?

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Harald Solberg, administrerende direktør Norges rederiforbund


Norsk shipping mot lav- og nulluslipp

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Kjetil Martinsen, DNV GL


Hvilke løsninger har potensial til å ta skipsfarten mot nullutslipp?

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Anders Valland, SINTEF Ocean


Hvilke nullutslippsteknologier satser næringen på i dag og hvilke nye kommer til å vokse de neste tiårene?

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Jane C. S. Jünger, Wärstsilä Norge