Presentasjoner og video fra #Klimafrokost 19.11.2019

Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva sier FNs klimapanel? Last ned presentasjoner og se opptak fra møtet.

Se opptak fra møtet her:


Klimaendringene som skjer: Om hvorfor det haster med å erstatte olje, kull og gass med fornybar energi.

Kikki Kleiven, Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen

Hvor mye olje trenger vi om vi skal nå halvannengradersmålet? Hva sier FNs klimapanel?

Tore Furevik, Professor, direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, Geofysisk institutt. I samtale med Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Kan det å begrense utvinningen av olje, kull og gass bidra til å nå målene i Paris-avtalen? Hva slags rolle kan Norge ta?

Taran Fæhn, samfunnsøkonom og forskningsleder, SSB.

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.