Presentasjoner og video fra #Klimafrokost 28.02.2019

Last ned presentasjoner og se video fra Klimafrokost om hvordan runde av oljealderen med stil.

Torsdag 28/2 2019 inviterte vi til årets første Klimafrokost med et tema mange opplever som kontroversielt – men som norsk politikk og arbeidsliv i økende grad må forholde seg til. Det er ingen enkle svar på hvordan en oljenasjon som Norge skal forholde seg til klimaendringer, klimapolitikk og en raskere energiomstilling, men en ting er sikkert: løsningen er ikke å skyve diskusjonen foran seg, men å tørre å være en del av den. Se opptak fra #Klimafrokost:

Her kan du laste ned presentasjonene

Hvordan avrunde oljealderen med stil?

Lars-Henrik Paarup Michelsen, Daglig leder i Norsk klimastiftelse
Tore Furevik, Leder for Bjerknessenteret for klimaforskning


Konkurransekraft og verdier på norsk sokkel

Jo Husebye, Partner Rystad Energy