Presentasjoner og video fra #Klimafrokost 28.02.2020

Equinor produserer mer olje og gass enn noen gang. Selskapet farter verden rundt for å lete etter ny olje og gass, mens ambisjonene i det fornybare – tross offensiv markedsføring – fremdeles er forsiktige. Mens Equinor sikter mot en fornybarportefølje på 4-6 GW i 2026, er danske Ørsteds mål 20 GW i løpet av de neste fem år. 

Gjennom eierskapet i Equinor har staten ansvar for at selskapet fremdeles investerer store penger i olje- og gassfelt internasjonalt. Men presset mot fossile selskaper om å investere i tråd med målene i Paris-avtalen øker. Anslagene for hvor lite olje og gass det kan være plass til i et 1,5-gradersscenario forteller oss om økende risiko for å ende opp med investeringer som blir verdiløse. I lys av energiomstillingen er det ikke sikkert at Equinor og staten som majoritetsaksjonær har sammenfallende interesser. 

Dette var tema for vår #Klimafrokost torsdag 28/02 kl. 08-10 på Grand Hotel i Oslo.

Se opptak av klimafrokosten her:


Fra Statoil til Equinor: Historien om selskapet som forandret Norge

Aage Storm Borchgrevink, forfatter

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Hva gjør vi med «produksjonsgapet»?

Bård Lahn, forsker ved CICERO

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.