Presentasjoner og video fra #Klimafrokost 28.11.2019

Stortingsflertallet manglet vilje til å nå 2020-målene. Hvordan når vi 2030-målene? Se opptak av klimafrokosten og last ned presentasjonene.

Klimaforliket fra 2008 slo fast at Norge skulle kutte CO2-utslippene ned til 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen anslår at vi ender på 51,0 millioner tonn i 2020. Hvorfor er vi så langt unna å nå 2020-målet? Hvilken lærdom kan vi ta med oss fra dette frem mot 2030? Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene i 2030 med minst 40 prosent, sammenliknet med nivået i 1990. Vi er på ingen måte i rute, og forpliktelsene kan bli strammet til ytterligere gjennom klimasamarbeidet med EU. Hva skal til for å nå 2030-målene og hvordan rigger vi arbeidet og politikken? Har vi et godt nok system i Norge som gjør at vi kan holde oversikt og sikre at vi er i rute?

Dette var tema for vår #Klimafrokost torsdag 28/11 kl. 08-10 på Grand Hotel i Oslo.

Se video fra #Klimafrokosten her:


Norge har blitt fullt klimamedlem i EU – hva innebærer det?

Erlend Hermansen, seniorforsker i CICERO

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Hvilke nye klimamål kan EU sette mot 2030

Torbjørg Jevnaker, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Hvordan kan næringslivet kutte utslipp og føre klimaregnskap?

Helene Frihammer, prosjektleder for Klimapartnere Vestland

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.