Presentasjoner og video fra seminar 03.06.2019

Lokal og finansiell klimarisiko var tema for seminar i regi av Kommunalbanken, Trondheim kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk klimastiftelse i Trondheim 3. juni 2019. Last ned presentasjonene og se opptak fra arrangementet.


Klimarisiko kort forklart – for kommuner og finans

Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Slik identifiserer vi finansiell klimarisiko. Slik rapporterer vi på klimarisiko.

Åmund Lunde, adm. dir. Oslo Pensjonsforsikring

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Norge og klimaendringer – hva må vi planlegge for de neste tiårene?

Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk Institutt Fysisk klimarisiko

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Kommunalbankens nye nettverktøy for å finne klimarisiko i den enkelte kommune i Norge

Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.


Fysisk klimarisiko – praktiske eksempler: Arbeid med klimasårbarhet og havstigning i Trøndelag

Stein-Arne Andreassen, fagdirektør klima og klimatilpasning, Fylkesmannen i Trøndelag

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Hva er kommunenes fysiske klimarisiko?

Ellen-Birgitte Strømø, koordinator klimatilpasning, Trondheim kommune

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Klimaendringer i andre land: Hvordan vil Norge bli påvirket?

Marit Finnland Trøite, seniorrådgiver Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Kommunenes juridiske ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv

Eivind Junker, postdoktor ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging

Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen.

Overgangsrisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer?

Torunn Brånå, fagansvarlig grønn finans i Kommunalbanken og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima, i samtale med Anne Jortveit


Her kan du se videoen fra hele seminaret: