Fornybarkonferansen

Fornybarkonferansen arrangeres årlig og er en av de viktigste møteplassene i Norge hvor industri, akademia, politikk og frivillig sektor samles for å drøfte de mest aktuelle sakene knyttet til fornybar energi.Fornybarkonferansen ble første gang arrangert våren 2011 (da het arrangementet 7-fjellskonferasen), med omkring 200 deltakere. Partnerene bak konferansen er i dag Norsk Industri, Bergen Næringsråd, BKK og Norsk Klimastiftelse.

Arrangementets nettsted finner du fornybarkonferansen.no.

Fornybarkonf_2014_toppbanner_juni2014