SPIR

spir_logo_originalSPIR! er en klimateknologi- og fornybarpris som første gang ble delt ut på Fornybarkonferansen 2013.

For å vinne SPIR må man ha et produkt, en tjeneste, et konsept eller prosjekt – stort eller smått – som vil ha en positiv effekt på klimaet, og som i tillegg har et forretningsmessig potensiale. Det kan være et elektrifiseringsprosjekt, oppstart av et sykkeltaxiselskap, bygging av en vindmøllepark, etablering av en bildelering, en ny byggemåte som reduserer oppvarmingsbehovet, en oppfinnelse av en liten duppeditt som gjør eksisterende teknologi renere eller mer effektiv, eller noe helt annet.

Prisens hovedformål er imidlertid ikke å kåre en vinner, men å fortelle de gode historiene – om prosjektene og menneskene bak dem. Derfor presenteres alle nominerte kandidater på Energi og Klima.

SPIR er et samabeid mellom Norsk Klimastiftelse, PwC, Bergen Næringsråd og DNB.

For mer informasjon, gå til denne siden.