Kinas grønne revolusjon. Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina – og hvorfor?

Utgitt

30. mai 2016

Utgiver

Norsk klimastiftelse (2016)

Rapportnummer

Rapport 4/2016