Rådsmøte 9.april

Tirsdag 9.april kommer Gudmund Hernes til Bergen for å innlede til debatt på rådsmøte i Norsk Klimastiftelse.

Foto: Bo Mathisen

Norsk Klimastiftelse avholder rådsmøte tirsdag 9.april kl. 14 – 17. Møtet finner sted i Grand Selskapslokaler i Bergen (se kart). Prof. Gudmund Hernes er årets eksterne innleder.

Se oversikt over rådets medlemmer.

Dagsorden

14:00   Velkommen
Rådets leder Marit Warncke

14:10   Ordinære rådsmøtesaker
Styreleder Pål W. Lorentzen

  • Årsmelding og regnskap for 2012
  • Forslag til vedtektsendring
  • Valg av styre

14:45   «Hett tema – mager trøst» – Hvorfor folk ikke liker å endre mening – heller ikke i klimaspørsmål.
Gudmund Hernes, seniorforsker ved FAFO og professor II ved BI

15:30   Norsk Klimastiftelse – hvor går veien videre?
Daglig leder Anders Bjartnes

15:40   Hva skal være rådets rolle?
Styremedlem Erik Bøckmann

15.50   Diskusjon i plenum

16.30   Avslutning og enkelt servering