Rapport: Når plusskunder går i minus

Praktiseringen av regelverket som har til hensikt å gjøre det gunstig for flere å bli plusskunder, virker delvis mot sin hensikt.

1

Hvis du produserer litt elektrisk kraft til eget forbruk, og selger overskudd på markedet, kalles du på norsk en «plusskunde». Norske myndigheter har utarbeidet et regelverk som skal gjøre det gunstig for flere å bli plusskunder, problemet er bare at det virker delvis mot sin hensikt.

LAST NED RAPPORTEN HER (PDF)

Det er først og fremst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin forvaltning av området som er problematisk:

  • Plusskunder sparer nettselskapene for store summer i nettap, men NVE aksepterer at de ikke blir kompensert for det. Det er i strid med EU-retten.
  • NVE ser ut til å tolke regelverket slik at plusskunder må selge kraft til sin kraftleverandør, og ikke på det åpne markedet. En slik tolkning strider mot det samme regelverket.
  • Elsertifikatordningen virker som en felle for forbrukere som produserer solkraft, fordi slik loven praktiseres blir utgiftene større enn inntektene.

I rapporten skisseres også tilsvarende regelverk i andre, sammenliknbare land, og det foreslås til slutt en rekke endringer i regelverk og forvaltning i Norge som kan gjøre det gunstigere for privatpersoner og selskaper å bli plusskunder.

Om forfatteren
Rapporten er skrevet av advokatfullmektig Sindre A. Sandal, som til daglig jobber i Kluge advokatfirma AS, avdeling Stavanger. Sandal har skrevet rapporten på basis av sin masteroppgave ved Universitetet i Bergen om samme tema. Sandal kan nås på mobil 908 219 22.

Spre gjerne rapporten i sosiale medier og del den gjerne med folk du tror kan ha nytte av innholdet.