Røkke nytt styremedlem

Nils A. Røkke, som til daglig jobber som klimadirektør i Sintef, er valgt til nytt styremedlem i Norsk Klimastifltese.

Nils A. Røkke er valgt til nytt styremedlem i Norsk Klimastifltese.

Nils A RøkkeRøkke er klimadirektør i Sintef, styreleder i FME-senteret BIGCCS og leder for Det Nordiske Centre of Excellence innen CO2 håndtering – NORDICCS. Han er utdannet Dr.Ing fra NTH innen forbrenningsteknologi og har fem års industrierfaring som teknisk sjef for Rolls Royce Ulstein Turbine i Bergen. Røkke har utstrakt erfaring fra europeiske prosjekter som leder for store initiativer innen klima og miljø og er medlem av rådet i ZEP- Den Europeiske Teknologiplattformen for CCS og leder for European Energy Research Alliance CCS program. Han har også vært en aktiv spaltist i Adresseavisen og har vært forfatter av spalten “klimadoktoren” i samme avis.

– Muligheter og løsninger

– Med Røkke på laget styrkes Klimastiftelsens bånd til det viktige Trondheimsmiljøet. Ved siden av å være en dyktig fagperson er Røkke også en glimrende kommunikator. Vi gleder oss til å jobbe sammen med ham, sier styreleder i Norsk Klimastiftelse, Pål W. Lorentzen.

Røkke er opptatt av av klimadebatten skal være fakta- og mulighetsorientert. Han gleder seg til å bli en del av Norsk Klimastiftelse.

– Jeg gleder meg til å bidra inn i det viktige arbeidet Klimastiftelsen gjør, sier Røkke og legger til at det nå, mer enn noensinne, trengs kontinuerlige, faktabaserte og konjunkturuavhengige innspill i klimadebatten.

– Vi må i større grad fokusere på mulighetene og løsningene, sier han.

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse etablert i 2010. Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer.

Se oversikt over styret i Norsk Klimastiftelse.