Se årets 2°C-foredrag

 

18. november lanserte Norsk Klimastiftelse årets utgave av magasinet 2°C. I den anledning arrangerte vi lanseringsseminar I Bergen, Trondheim og Oslo. Ulike forskere la frem ny oppdatert kunnskap om utviklingen innen klima og fornybare energikilder. Se video her!

 

Kikki Kleiven, forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB: Siste nytt fra klimaforskningen.

 

Ånund Killingtveit, professor ved NTNU: Vannkraften – fortsatt storebror i fornybar energi.

-fortsettelsen av: Ånund Killingtveit, professor ved NTNU: Vannkraften – fortsatt storebror i fornybar energi.

Bård Wathne Tveiten, visepresident nye havindustrier, Marintek: Havvind på kostnadsjakt.

Simen Moxnes, sjefingeniør plattformteknologi, Statoil. Flytende vindkraft – status forskning, teknologikvalifisering og investering i Hywind Scotland.

Fride Vullum-Bruer, førsteamanuensis ved NTNU: Revolusjon med solenergi + batterilagring?

Anders Bjartnes, redaktør Energi og Klima: Hvor står fornybar energi?

 

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant fra SV, kommenterer fra et politisk ståsted.

 

2. del av Klimafrokost 18. november 2015

1. del Klimafrokost 18. november 2015