Se Martin Skanckes klimarisiko-presentasjon

Se opptak fra frokostmøte om klimarisiko og norsk økonomi 18. desember 2018. Hovedinnlegg ved Klimarisikoutvalgets leder.

Tid: Tirsdag 18. desember 2018
Sted: Mesh, Oslo

Regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko har det siste året vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Nå er utvalgets anbefaleringer lagt fram gjennom NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi . Tirsdag 18. desember deltok utvalgets leder Martin Skancke som hovedinnleder på et frokostmøte i Oslo i regi av Finans Norge, Finansforbundet, CICERO og Norsk klimastiftelse.

Nedenfor kan laste ned presentasjoner og se innlegg fra møtet.

Klimarisiko og norsk økonomi

Innleder: Martin Skancke, siviløkonom og leder av Klimarisikoutvalget

Politisk samtale: klimarisiko og norsk økonomi

Paneldeltakere: Terje Breivik (parlamentarisk leder, Venstre), Åsmund Aukrust (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Idar Kreutzer (adm. direktør, Finans Norge), Åmund T. Lunde (adm. dir. i Oslo Pensjonsforsikring) ogNanna Ringstad (spesialrådgiver, Finansforbundet). Møteleder er Anne Jortveit (nestleder, Norsk klimastiftelse). 

Oljefondets arbeid med klima

Innleder: Carine Smith Ihenacho, chief corporate governance officer, NBIM

Hvordan vil fysisk klimarisiko påvirke Norge?

Innleder:Kristina Alnes, seniorrådgiver, Cicero Senter for klimaforskning