Sjøbane vant SPIR-prisen

Vinner av SPIR-prisen 2014 er Urban Water Shuttle – en utslippsfri «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West.

SPIR er en klimateknologi- og fornybarpris som gis ut av PWC, DNB, Bergen Næringsråd og Norsk Klimastiftelse.Som vinner får Maritime Cleantech West faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

Fornybarkonferansen 2014
Prosjektleder for Maritime CleanTech West, Hege Økland, mottok prisen fra banksjef Erik Lossius i DNB og administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke. Foto: Bergen Næringsråd

Juryen begrunnet valget av Urban Water Shuttle slik:

«For å vinne SPIR må man ha et produkt, en tjeneste eller prosjekt – stort eller smått – som vil ha en positiv effekt på klimaet, og som i tillegg har et forretningsmessig potensiale.

Det kom inn mange gode kandidater til årets SPIR-pris. Samtlige kandidater har blitt presentert på nettmagasinet Energi og Klima. Juryen brukte flere møter på å velge ut de tre finalistene som vi har blitt bedre kjent med i dag – og som alle er svært gode kandidater.

Juryen har hatt møter helt inn i denne konferansen og hovedkriteriene finalistene har blitt vurdert opp mot er 1) klimahensyn og 2) forretningspotensiale.

Produktet vil fortrenge fossil energi fra av av nøkkelsektorene i kampen for utslippsreduksjoner, og produktet er like relevant utenfor landets grenser som i Norge. At det også vil bida til å fortrenge lokale miljøproblemer – som luftforurensing – mener juryen styrker potensialet for nå ut i verden.

Juryen vil også vise til at teknologien som er tenkt brukt langt på vei er kjent. Dessuten er det et faglig veldig kompetant miljø som står bak – et miljø som også kan vise til resultater fra tidligere når det gjelder å lage forretning av nye, grønne ideer.

Klimatrusselens karakter krever ikke bare små justeringer, men også helt nye løsninger. Det har årets vinner tatt konsekvensene av.

Vinner av SPIR-prisen 2014 er utviklet av næringsklyngen Maritime CleanTech West og heter Urban Water Shuttle».

Urban Water Shuttle – The waterway to a sustainable future from EkerSandvik on Vimeo.