Lanserer SPIR!-prisen

Norsk Klimastiftelse, Bergen Næringsråd og PwC lanserer prisen Spir!-prisen. Målet er å fremme miljøteknologi og fornybare energiløsninger.

Pressmelding 28.januar 2013:

Skal fremheve klimateknologi og fornybare energiløsninger

 

Norsk Klimastiftelse, Bergen Næringsråd og PwC lanserer bedriftsprisen «Spir!»

For å forsterke Bergens tunge rolle innen klimateknologi og fornybare energiløsninger har aktørene gått sammen om bedriftsprisen «Spir». – Målet er å tydeliggjøre det forretningsmessige potensialet innenfor miljøteknologi og fornybare løsninger og samtidig fortelle de gode historiene, forklarer Marit Warncke, adm.dir i Bergen Næringsråd og Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

Meld deg på konkurransen her!

Fra garasjeidéer til storbedrifter
I utgangspunktet er alle bedrifter som opererer innenfor verdikjeden for klimateknologi eller fornybare energiløsninger velkomne til å melde sitt kandidatur til prisen. Det gjøres gjennom et kort skjema på eget nettsted – Spirprisen.no – som også blir hovedarena for prisen frem til utdeling. – Alle bedrifter som melder sitt kandidatur får publisert en redaksjonell artikkel på nettsiden. Det er et mål i seg selv å spre de gode historiene til flest mulig, sier Bjartnes. I tillegg til eget nettsted kommer også sosiale medier til å bli tatt i bruk for å spre budskapet.

Vil bidra med kompetanse
– Som en ledende global kompetanseaktør er det viktig for PwC å styrke kompetansen og forståelsen for de sektorene vi opererer innenfor. Vi ser at miljøteknologi og fornybar energi er fremtidsrettede forretningsområder og det gjør det avgjørende for oss å ha tilstrekkelig kunnskap om dem. I tillegg til det rent kommersielle, er det også et viktig element av samfunnsansvar å bidra til å videreutvikle disse områdene. Summen av dette gjør det naturlig for PwC å gå inn som hovedsamarbeidspartner for Spirprisen og bidra med vår kompetanse, sier Torbjørn Torsvik, direktør for marked- og forretningsutvikling i PwC region Vest.

Deles ut under Fornybarkonferansen
Prisvinneren får faglige tjenester til en verdi av 75 000 kr fra PwC, samt 50 000 kr i rene prispenger. Prisen deles ut under Fornybarkonferansen 22. og 23.april i Bergen.

www.spirprisen.no