Gi innspil til Klimaomstillingsutvalget

Hvilke rammer må settes for at omstillingen i tråd med klimamålene ledes på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske oljeeventyret? Det er et av spørsmålene det nye «Klimaomstillingsutvalget» skal svare på. Her kan du sende inn anbefalinger og innspill til utvalget.