Kunnskapsmøte: «Klimarisiko – finans og børs»

Velkommen til kunnskapsmøtet «Klimarisiko – finans og børs» tirsdag 4. desember kl. 18–19:30 på MESH i Oslo. Strengere klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper de neste årene. Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte …

Hjertelig velkommen til vår #Klimafrokost nummer 30 — som vi vier til temaet mat, klima og helse. Vi spør: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser? Vi trenger ikke å bli veganere, men kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Det er også store helsegevinster å hente i en slik endring i kostholdet. …

Hva er klimarisikoen for norske bedrifter?

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko‐faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på? Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris‐avtalen kan vi vente oss en stadig strammere …

#Klimafrokost: Plast og klima

Velkommen til høstens første #Klimafrokost 20. september kl. 08–10 i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo.  Vi serverer frokost fra kl. 07.30. 

Initiativ og innsats fra privat sektor er helt avgjørende for at verden skal nå målene i Paris‐avtalen. På Klimafrokosten lanserer vi Oslo Climate Leadership Declaration som startskuddet for BfPs årlige Summit. Hvert år tar BfP opp et emne som fremmer bedre samarbeid mellom næringsliv og øvrig samfunn. Årets tema er «Building Trust — Accelerating Climate Leadership».

Grøn agenda Vestlandet

Korleis kan arbeidet med utsleppsreduksjonar bidra til auka vediskaping og fleire arbeidsplassar? Det er tema når SKL, BKK og Norsk klimastiftelse torsdag 3. mai inviterer næringsliv, industri og politikk til halvdagsseminar på Stord om grøn verdiskaping på Vestlandet.