Prosjektet <2°C

Tograder er et klimaformidlingsprosjekt under Norsk klimastiftelse som ble etablert i 2012. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 

Prosjektet består av følgende deler:

Magasinet <2°C

Siden 2012 har Klimastiftelsen gitt ut magasinet <2°C. Det tilbys først og fremst til lærere og elever som ønsker å ta magasinet i bruk i undervisningen, men også til bedrifter og offentlige aktører som vil spre klimakunnskap til ansatte, kunder og andre kontakter.

Nettportalen Tograder.no

På nettportalen tograder.no publiseres det jevnlig artikler og intervjuer med forskere som tar opp viktige temaer og problemstillinger fra klima- og energifeltet. Her går forskere i dybden på bestemte tema eller presenterer nye forskningsresultater. Nettportalen inkluderer også Klimavakten, <2°C Skole og Klimafakta, som du kan lese mer om under.

#Klimakvarteret

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Klimavakten

Klimavakten viser grafikk og forklarer oppdaterte klima- og energidata, om for eksempel CO2-konsentrasjon i atmosfæren, norske og globale klimagassutslipp, issmelting i Arktis, elbil-andel av nybilsalget og utbygging av fornybar og fossil energi. Vi bruker de beste datakildene tilgjengelig og legger også datasettene bak grafikken ut for nedlastning når det er praktisk mulig.

<2°C Skole

Her finner du blant annet undervisningsopplegg som er tilpasset kunnskapsmål i læreplanene og andre ressurser som er spesielt nyttige for både lærere og elever. Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i de nye læreplanene som gjelder fra 2020. Kunnskap om klimaendringene og løsningene på klimaproblemet berører alle sider ved dette temaet.

Nanokurs

Nanokurs handler om å formidle kunnskap digitalt og i små biter – levert direkte til innboksen til deltagerne.  Vi tilbyr derfor faglig kvalitetssikrede nanokurs om klimaproblemer og klimaløsninger til både næringsliv og offentlige virksomheter. Ta kontakt dersom din bedrift eller organisasjon er interessert.

Klimafakta

På faktasidene finner du grunnleggende informasjon om klimaendringer, forskningen bak og mulige løsninger. Faktasidene egner seg som bakgrunnsmateriale til både nanokurs og skolesider, men passer like godt for de som bare vil lese seg opp.

Alt som publiseres under Tograder-paraplyen er fakta- og forskningsbasert. Prosjektets faglige hovedsamarbeidspartnere er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen.