Tograder

Prosjektet Tograder ble etablert i 2012 og består i dag av publikasjonene 2°C og 2°C Ny Energi og nettstedet tograder.no. Prosjektet har som mål å nå bredt ut til opinionsdannere i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

2°C og 2°C Ny Energi kommer ut en gang i året. De er begge fakta- og forskningsbasert, ikke polemisk. Vårt måler at de skal bli referansepublikasjoner for alle som arbeider med, eller som er interessert i, klima- og energispørsmål i Norge.

Norsk Klimastiftelse er prosjekteier, mens Universitetet i Bergen og NTNU er prosjektets samarbeidspartnere.

Om 2°C
2°C skal være en troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer og ble første gang utgitt høsten 2012. Publikasjonen skal presentere de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, formidle kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og gi innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet. Hver utgave har også et tema. Forskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning har siden starten vært hovedleverandør av det faglige innholdet. 2°C gis ut om våren.

Om 2°C Ny Energi
2°C Ny Energi presenterer status for energiomstillingen og ble første gang gitt ut i 2014.
Hvor mye investeres i fornybar energi og hvor investeres det? Hvilke teknologier opplever størst vekst og hva er kostnadsbildet for de ulike teknologiene? Hvordan er styrkeforholdet mellom det fossile og det fornybare? Hvilke land og regioner er lengst fremme i omstillingen? Dette er spørsmål man vil få svar på i 2°C Ny Energi . I tillegg inneholder magasinet aktuelle temaartikler. 2°C Ny Energi gis ut om våren.