Tograder

Prosjektet Tograder ble etablert i 2012 og består i dag av publikasjonen 2°C og nettstedet tograder.no. 2°C skal være en troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer og utviklingen innen fornybar energi og andre klimaløsninger.

Prosjektet har som mål å nå bredt ut til opinionsdannere og den brede offentligheten i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

Det trykte magasinet 2°C kommer ut én gang i året. En oversikt over alle utgivelser finner du her.

På tograder.no publiseres det ukentlig nytt innhold til fri bruk, for eksempel artikler, ekspertintervjuer og grafikk.

2°C er fakta- og forskningsbasert, ikke polemisk.

Norsk klimastiftelse er prosjekteier, mens Universitetet i Bergen, NTNU og Bjerknessenteret for klimaforskning er prosjektets faglige hovedsamarbeidspartnere.