Tre nye rådsmedlemmer i Norsk klimastiftelse

Kommunalbanken, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning er valgt inn som nye rådsmedlemmer i Norsk klimastiftelse.

Brigt Dale, Nordlandsforskning (f.v.), Lars Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, Ragnhild Freng Dale, Vestlandsforskning, Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken. (Foto: Cecillie Bannow)

– Norsk klimastiftelse tror på åpenhet og samarbeid. I rådet, som er stiftelsens formelle nettverk, er landets fremste universiteter, høyskoler, forskningssentre og sentrale samfunnsaktører representert. Vi er glade for å få med Kommunalbanken, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning i rådet, sier Lars Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse. 

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Stiftelsen jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser og kunnskapsformidling om klimautfordringene og klimaløsningene har en sentral plass i stiftelsens arbeid.

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, prosjekter, økonomi, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk klimastiftelse.

I tillegg til Vestlandsforskning, Kommunalbanken og Nordlandsforskning har Norsk klimastiftelse følgende rådsmedlemmer:

BKK, Christian Michelsen Research, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, Uni Research AS, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune.

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer ved å tilby lån til kommuner og fylkeskommuner. Den norske stat har etablert Kommunalbanken for å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering.
Kommunalbanken har 80 ansatte lokalisert i Oslo.

Vestlandsforskning

Vestlandsforsking arbeider med forsking innen klima, miljø, reiseliv, teknologi og samfunn.
Forskingsinstitusjonen har 30 ansatte og holder til på Fosshaugane Campus i Sogndal i Sogn og Fjordane.

Nordlandsforskning arbeider med forskning innen næring, innovasjon, regional utvikling, kultur, reiseliv, marin sektor, miljø, klima og velferd. Forskningsinstitusjonen har 45 ansatte og holder til i Bodø.