Tre scenarioer for havvind

I notatet «Vindstille, flau vind og frisk bris,» skisseres tre scenarier for offshore vind i Norge.Notatet kan leses her. De tre scenariene er skrevet fra et tenkt ståsted omkring ti år frem i tid og bygger på at offshore vindkraft utvikles i Europa og ellers i verden omtrent på linje med planene som foreligger høsten …

I notatet «Vindstille, flau vind og frisk bris,» skisseres tre scenarier for offshore vind i Norge.Notatet kan leses her.

De tre scenariene er skrevet fra et tenkt ståsted omkring ti år frem i tid og bygger på at offshore vindkraft utvikles i Europa og ellers i verden omtrent på linje med planene som foreligger høsten 2011. Fokuset i scenariene er Norge – det er forutsatt at omverdenen er den samme i alle tre scenariene.

Notatet er utarbeidet i anledning rapporten «Et hav av muligheter», utgitt av Norsk Klimastiftelse og Senter For Fornybar Energi (2011).