UiS og Klimastiftelsen i samarbeid

Universitetet i Stavanger inngår en treårig samarbeidsavtale med Norsk klimastiftelse. Formålet er å bidra til mer faktabasert formidling om klimaendringene, klimaløsningene og de mulighetene for framtidig verdiskaping som kan komme av energiomstillingen.

Avtalen innebærer at UiS går inn som en av hovedsamarbeidspartnerne i klimaformidlingsprosjektet <2°C (Tograder) – sammen med NTNU, NHH, Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen.

Formålet med prosjektet er å nå bredt ut med forskningsbasert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling. Alt som publiseres under <2°C-paraplyen er fakta- og forskningsbasert. Klimastiftelsen har redaktøransvaret for innholdet som publiseres både i magasinet og på øvrige plattformer.

– I Norsk klimastiftelse er vi svært glade over å ha inngått et formalisert samarbeid med Universitetet i Stavanger som innebærer at universitetet blir en partner i <2°C-prosjektet. 

UiS er et ambisiøst universitet med stor aktivitet innen en rekke fagfelt som trengs når vi skal legge til rette for et energieffektivt, klimavennlig og mindre oljeavhengig samfunn, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Senter for innovasjonsforsking, det tverrfaglige forskingssenteret GreenhouseUiS Smart Energy LaBNettverk for miljøvennlig energi og Future Energy Hub er eksempler på miljø ved UiS med kunnskap som er høyst relevant i vår forskningsformidling og når vi inviterer til informert diskusjon gjennom åpne arrangementer, sier Paarup-Michelsen.

–  UiS har de siste tre årene vært medlem av Klimastiftelsens råd. Med denne nye avtalen tar vi samarbeidet et skritt videre. Som forsknings- og utdanningsinstitusjon ønsker vi å dele vår kunnskap, fakta og analyser i det offentlige ordskiftet og bidra med kompetanse som trengs i den omstillingen vår region, landet vårt og verden står i, sier Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger.

Samarbeidsavtalen trer i kraft 1. oktober 2020. I løpet av vinteren vil partene invitere til sitt første felles arrangement i Stavanger.