Utfordrer 500 toppledere

Elisabeth Grieg, Siri Kalvig og Jens Ulltveit-Moe står som avsendere når klimamagasinet 2°C sendes til 500 norske toppledere.

Elisabeth Grieg, Siri Kalvig og Jens Ulltveit-Moe sender denne uken ut klimamagasinet 2°C til lederne av Norges 500 største selskaper. I brevet som de tre legger ved magasinet utfordrer de næringslivskollegaene til å ta klimatrusselen på alvor. I brevet står det:

Fotograf: Marianne Otterdahl-Jensen
Elisabeth Grieg (foto: Marianne Otterdahl-Jensen)

Kjære kolleger i norsk næringsliv,

Året vi har lagt bak oss blir historisk; konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er målt til nivåer vi ikke tidligere har sett og klimaendringene fremstår som en ubehagelig realitet.

– Sjøisen i Arktis satte ny smelterekord.

– Ekstremvær rammet tusenvis av mennesker og ødela verdier for milliarder. Karibien og den amerikanske østkysten fikk store ødeleggelser på grunn av den tropiske orkanen Sandy. Både USA, Russland, Spania og Balkan ble rammet av alvorlig tørke og på Fillipinene måtte hundretusener flykte fra flom. Forskerne knytter ikke enkelthendelser direkte til klimaendringer, men konstaterer at klimaendringer øker risikoen for mer ekstremvær.

Fotograf: Tore Berntsen
Siri Kalvig (foto:Tore Berntsen)

For oss, som ledere i næringslivet, er klimatrusselen en realitet vi må forholde oss til. Alle virksomheter bør søke å redusere egne utslipp. Samtidig vil klimaendringer endre betingelsene for næringsvirksomhet. Utviklingen av klimariktige løsninger representerer også store muligheter. Mens politiske prosesser og utvikling av tverrnasjonale klimaavtaler tar lang tid, har bedrifter en evne til rask omstilling og dermed stor påvirkningskraft. Vi har derfor både ansvar og mulighet til å gjøre en forskjell.

Utgangspunktet for alle beslutningstagere – både i politikk og næringsliv – er kunnskapen som klimavitenskapen bringer frem. Nettopp derfor ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på magasinet 2°C og nettsiden tograder.no. Her finner du en presentasjon av

Fotograf: Tore Berntsen
Jens Ulltveit-Moe (foto: Tore Berntsen)

klimavitenskapens budskap – komplekse sammenhenger belyses og analyseres.

Vår generasjon er den første som har kunnskapen om hvor alvorlig situasjonen er. Det forplikter!

Vennlig hilsen

Jens Ulltveit-Moe, founder and CEO Umoe

Elisabeth Grieg, Chair Grieg Star

Siri Kalvig, Partner & meterolog i StormGeo AS