Veien til nullutslipp: Hvordan ligger Norge an?

For å hindre en global klimakatastrofe har Norge forpliktet seg til å minst halvere klimagassutslippene innen 2030. Og innen 2050 må utslippene kuttes ned til nær null.

For å få til dette, må vi omstille samfunnet på alle områder. Vi må slutte å bruke olje, gass og kull. Bensinbiler og dieselbusser må erstattes med fossilfrie kjøretøy. Det som kan elektrifiseres må elektrifiseres, og all elektrisitet må være fornybar. Samtidig må vi bruke alle ressurser mer effektivt – og sløse mindre.

Hvordan ligger vi egentlig an?

På plattformen tilnull.no kan du følge Norges vei til nullutslipp. Hvor store er utslippene våre? Hva vil utslippene være i 2030 hvis vi fortsetter som i dag? Hvilke sektorer og hvilke fylker gjør det bra? Og hvor går det for sakte?

Finn svarene på www.tilnull.no.

Webportal

Veien til nullutslipp: Hvordan ligger Norge an?

Undervisningsopplegg

Veien til nullutslipp: Hvordan ligger Norge an?

Bærekraftig utvikling: Er Norge i rute til å nå klimamålene?

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket.
Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan mennesker og vår levemåte påvirker klimaet og samfunnet.

Klimakrisen truer verden slik vi kjenner den

Klimaet har alltid endret seg, men det har vanligvis skjedd sakte, over tusenvis av år. Nå skjer det mye raskere. Verden er mer enn én grad varmere i dag enn før den industrielle revolusjon. Over hele kloden merkes konsekvensene. Isbreene smelter. Permafrosten tiner. Vi opplever mer ekstrem tørke og samtidig mer ekstrem nedbør. Plante- og dyrearter går tapt. Øyer og kystnære samfunn forsvinner når havet stiger.

Klimakrisen er blant de aller største truslene verden står overfor i dag. Å bremse klimaendringene krever handling både globalt, nasjonalt og lokalt.

Vi må stanse utslippene for å stanse den globale oppvarmingen

I Paris i 2015 ble verdens ledere enige om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og tilstrebe å ikke overstige 1,5 graders oppvarming. Tre år etter det avgjørende klimatoppmøtet i Paris, publiserte FNs klimapanel en spesialrapport om 1,5 graders oppvarming. Den har hatt stor betydning for kunnskapen om hvor mye større trussel 2 graders global oppvarming er, enn 1,5 grader.

Spesialrapporten understreket hvor mye det haster å kutte utslippene for å holde oss innenfor målene i Parisavtalen. CO2-utslippene må halveres innen 2030 og nå netto null rundt 2050.

Norges vei til nullutslipp: Hvordan ligger vi an?

Da Parisavtalen ble vedtatt, meldte Norge inn at vi skulle kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, sammenliknet med hva utslippsnivået var i 1990. I 2020 – fem år etter at Parisavtalen ble vedtatt – meldte Norge inn et forsterket mål om å redusere utslippene med 50 til 55 prosent innen 2030.
Innen 2050 skal utslippene reduseres med 90-95 prosent.   

Plattformen tilnull.no viser hvor mye Norge har kuttet klimagassutslippene siden 1990 og hvordan vi ligger an mot målet om å kutte utslippene med 50-55 prosent innen 2030.

Alle utslippsdata er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet. Plattformen oppdateres automatisk etter hvert som de offisielle dataene oppdateres.   Plattformen kan benyttes i undervisning både i enkeltfag og til å jobbe tverrfaglig med temaet bærekraftig utvikling.