Video og presentasjon fra #Klimafrokost 7. mai 2020

Torsdag 7. mai inviterte Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost og webinar med tema: Grønn omstart etter koronakrisen? Se opptak fra arrangementet her.

Program:


Hvordan sikre at krisetiltakene bygger opp under det grønne skiftet og energiomstillingen?

Intervju med Linda Nøstbakken, forskningssjef i SSB og professor og prorektor ved Norges Handelshøgskole.


Hvordan kan vi benytte koronasituasjonen som drahjelp for et grønnere skifte – også i Norge? Hva gjør Danmark?

Intervju med Connie Hedegaard, styreleder i den danske tenketanken Concito og EUs første klimakommissær.


Hvordan stiller folk flest seg til bærekraft og grønn omstilling? Om funnene i ny rapport om forbrukernes holdninger og handlinger.

Innlegg av Mia C. Harboe, rådgiver i analysebyrået Opinion.

Trykk på bildet for å laste ned presentasjonen.


Hva er grønn vekst og hvordan kan grønn vekst brukes som respons på koronakrisen? I hvilke sektorer er det grunnlag for grønn vekst?

Intervju med Per Espen Stoknes, leder for «Grønn vekst og konkurransekraft» på Handelshøyskolen BI. 


Det politiske perspektivet: Kan vi benytte koronakrisen til å øke tempoet i energiomstillingen? Hvordan legge til rette politisk?

Intervju med stortingsrepresentantene Eigil Knutsen (AP) og Lene Westgaard Halle (Høyre). 


Hva skal til for at vi skal kunne kalle krisepakkene en reell grønn omstart? Hva med petroleumsnæringen vs. andre næringer?

Intervju med Astrid Hoem, nestleder i AUF.


Hvordan responderer andre land, EU, FN og IEA på koronakrisen? Legges det opp til en grønn omstart?

Innlegg av Anders Bjartnes, redaktør for Klimastiftelsen og Energi og Klima.


Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.