Video og presentasjoner fra #Klimafrokost 20. oktober 2020

Tirsdag 20. oktober kl. 08:00 – 09:45 inviterte Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost. Tema: Hvordan kan offentlige innkjøp og investeringer bidra til en byggsektor uten utslipp? Se opptak av møtet her.

Program

Offentlige innkjøp som driver for en byggsektor mot nullutslipp

Innlegg v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse

Last ned presentasjon


Hvert år rives det over 20 000 bygg i Norge. Må det alltid bygges nytt?

Innlegg v/ Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse


Det store materialvalget: Hva bør man etterspørre og hva bør man unngå?

Innlegg v/ Christofer Skaar, seniorforsker i SINTEF

Last ned presentasjon


Omstillingen til en grønn byggsektor – sett fra Sverige

Innlegg v/ Mattias Goldmann, bærekraftsjef i Sweco

Last ned presentasjon


Utslippsfrie bygg: dette er våre forventinger til politikerne!

Innlegg v/ Jenny Skagestad, rådgiver i Zero

Last ned presentasjon


Politisk samtale: Hvordan tenker store offentlige innkjøpere – og hva planlegges det for?

Samtale v/ Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger kommune, og Anne Beathe Tvinnereim (SP), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Se hele klimafrokosten i opptak her