Video og presentasjoner fra #Klimafrokost 28. oktober 2020

Onsdag 28. oktober inviterte Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost. Tema: Solenergi som klimaløsning og mulighet for leverandørindustrien. Se opptak av møtet her.

Se hele klimafrokosten i opptak her

Program

Solenergi – det store bildet

Innlegg v/ Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse

Last ned presentasjon


Solenergi som klimaløsning og muligheter for norsk næringsliv

Innlegg v/ Bjørn Thorud, dr. ing. og ansvarlig for forretningsområdet solenergi i Multiconsult

Last ned presentasjon


Nasjonal næringsklynge for solenergi

Innlegg v/ Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen


GETEK Leverandør siden 70-tallet

Innlegg v/ Martin Brunstad Høydal, prosjektingeniør i GETEK

Last ned presentasjon